اصول استفاده از تحرک و ورزش در لاغری و کاهش وزن بسیار مهمتر از انیست که عموم بر آن تصور دارند . حساس ترین بعد روشهای جامع و کارآمد لاغری برنامه ریزی ورزشی است . افراد چاق عموما به دلیل فقدان تحرک و نیز بدلیل بالابودن وزن زائدبدنشان نسبت به ظرفیت اسکلت بندی نباید برای رسیدن به لاغری ضعف جسمی خود را فراموش کنند . این افراد توانایی قلبی و عروقی و تنفسی پایینی دارند و تحت نظارت پزشک باید ورزش را آغاز کرده و شدت و مدت و نوع ورزش و لباس و کفش ورزشی خود را انتخاب کنند . بالابردن سریع میزان فعالیت ورزشی در افراد چاق موجب میشود تا آسیب های اسکلتی از قبیل دررفتگی مفاصل ، کشیدکی و یا پارگی رباط ها و تاندوم ها ، شکستگی ها ، ایست قلبی ، افت شدید فشار و حتی خفگی و ... پیش آید . افزایش ملایم شدت و مدت ورزش و نیز مبادرت به ورزش هایی که واقعا بر لاغری و کاهش وزن مفید هستند دیگری مواردی است که باید قبل از اقدام بصورت اصولی برنامه ریزی شود . ادامه مطلب