گیاهان داروئی برخلاف تصور آفرینی های غیرواقع برخی کاملا بدون ضرر نیست و می تواند در مواقعی تا سرحد مرگ نیز ضرر رسان باشد . صرف چربیسوز بودن گیاه نی تواند مجوزی برای استفاده بی مهابا از آن برای لاغر شدن باشد . گیاهان داروئی اغلب به تنهایی جوابگو برای مقصود درمانی نخواهند بود و الزاما باید در ترکیب با گیاهان دیگر مورد استفاده باشند . ترکیب نیز یک بحث علمی و تخصصی بسیار پیچیده است . مقدار و نسبت هریک از گیاهان و نیز نوع و شکل استفاده از آنها در تریکب و همچنین گیاهان تشکیل دهنده و موضوعاتی از قبیل تداخل و ... چای لاغری سین لس ا طرافت های فراوانی تهیه و تولید شده است و فرمولاسیون آن مراحل اخذ مجوز را طی نموده اند . چای لاغری سین لس روند لاغری صحیح و اصولی را سرعت بخشیده و برخی موانع را برمیدارد .
 گیاهان با خواص خدادادی منشاء خیرات و اثرات فراوانی هستند . عطر و بوی بهارنارنج یک ویزگی بسیار منحصربفرد برای این چای است تا مطبوع و ذائقه پسند باشد . ادامه مطلب