لاغری یک روال و سبک و الگوی زندگی است . افراد چاق باید با ایجاد تحول در سبک زندگی  خود موجبات لاغری ماندگار را پدید آورند . استفاده از روش هایی که از آنها به سریع یاد میشود روشهایی هستند که زیاد نمی توان ادامه داد . این روشهای سریع لاغری همانهایی هستند که هرکدام بنوعی با کیلو های بدن بازی میکنند و عدد روی ترازو را بصورت موقت و برای چند روز کاهش میدهند و سر مخاطب خود را شیره میمالند . این روشها آب بدن را به انحائ مختلف کم میکنند . این روشها به هیچ عنوان بافت و ترکیب بدن را تغییر نمی دهند و حتی یک درصد از چربی های بدن را کم نمیکنند . لاغری سریع ممکن نیست لاغری باید اصولی و حساب شده باشد و قبل از هر چیزی سلامت افراد را مدنظر داشته باشد . اول سلامتی  و بعد لاغری . لاغری که با تنظیم نمودن میزان انرژی ورودی و انرژی مصرفی نباشد راه بجایی نمی برد . نباید اختلاف بین این دو به حدی فاحش باشد که تنش ایجاد شده و بدن وادار به ترشح کورتیزول شود . آیا میدانید نقش کورتیزول در ممانعت از کاهش یافتن وزن چیست ؟ ادامه مطلب