ورزش برای لاغری و مصرف چربی های زائد بدن باید حتما از نوع هوازی باشد . اگر به تمرین با وزنه می پردازید بهترین زمان برای ورزش های هوازی و ایروبیک بعد از اتمام تمرین با وزنه است . اگر در طول روز می خواهید ورزش کنید صبح ها قبل از صبحانه بهترین زمان برای ورزش های لاغری است . تمرین های لاغری مانند پیاده روی و نرمش و دو نرم باید به گونه ای تنطیم شود که ضربان قلب را بالاببرد . افزایش ضربان قلب هم بنوعی نباشد که خارج از حد تحمل و آمادگی قلبی و تنفسی و اسکلتس و عضلانی باشد . ورزش های ملایم با شدت متوسط ولی با طول مدت حد اقل نیم ساعت و در ادامه تا یکساعت هم افزایش یابد . حرکات کششی موجب افزایش حرارت بدن و بالارفتن میزان چربی سوزی میشود . البته تمرینات کششی در مابین تحرکات تنفسی مانند دو میدانی و نیز در پایان . قسمت سرد کرن نیز همانند گرم کردن لازم و ضروری است . ادامه مطلب