برنامه لاغری و تناسب اندام موفق و اصولی  باید به فرآیندی توجه داشته باشد که تنگ انرژی یا حوضچه انرژی نکته محوری آن است . شما حوضچه ای را در نطر داشته باشید که تا نصف پر آب ایت و شیر آبی با میزان یک لیتر در دقیقه مشغول پر نمودن نصف دیگر حوض است . از سویی فردی لوله خروجی حوض را باز میکند . با اینکه آب ورودی یک لیتر در دقیقه در حال افزایش آب حوض است ، لوله خروجی هم آب را با مقدار دو لیتر در دقیقه کاهش میدهد نتیجه چه خواهد شد ؟ آیا رفته رفته آب حوض افزایش خواهد یافت یا کاسته خواهد شد ؟

در این شرایط شیر آب را بیشتر باز میکنیم و آب با مقدار  چهار لیتر در دقیقه بر ذخیره حوض می افزاید حا لاچطوز / آیا آب حوض افزایش یا کاهش خواهد یافت ؟

بدن را تنگ انرژی فرض کنیم هرگاه انرژی ورودی از طریق غذا بیش از انرژی مصرفی از طریق تحرک و فعالیت بدنی و نیاز های روزمره بدن به انرژی باشد شما مدام بر ذخیره این انرژی به شکل توده چربی خواهید افزود و برعکس . در حالت توازن انرژی ورودی و انرژی مصرفی وزن فعلی شما حفظ خواهد شد . چای لاغری سینلس  در این فرآیند دوکار ویژه را به انجام میرساند :

1 - اشتها را کم میکند تا انرژی ورودی نیز کاهش یابد .

2 -  با ایجاد حالت چربیسوزی انرزی خروجی را نیز افزایش میدهد .

شما هم با اندکی همکاری می توانید خود را بسرعت از شر توده چربی خلاص کنید :

1- اصول تغذیه را تا حدودی رعایت کنید .

2- مقداری بر تحرک خود افزوده و ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانید .

چای لاغری سینلس با طعم بهار نارنج لذت بخش ایامی است که برای همیشه از شر توده های چربی کاسته و بر زیبایی و تناسب اندام خود می افزایید . لاغری مزایای فروانی دارد که هیچ فرد بانشاطی از آن منصرف نمیشود . ادامه مطلب