صلاح رژیم غذایی و محدود كردن مواد قندی به دلیل كاهش خطر چاقی و پوسیدگی های دندان در دوران پیش دبستانی ضروری است. گزارش ایسنا،‌ انجمن علمی تغذیه كودكان اعلام كرد: بسیاری از عوامل خطری كه با بیماری های عروق كرونر قلب در دوران بزرگسالی همراه هستند،...ادامه مطلب

ریشه در دوران كودكی دارند و مطالعات انجام گرفته، تأثیر بالا بودن كلسترول خون در دوران كودكی را در بروز بیماری های قلبی نشان داده است كه می توان با اصلاح رفتارهای خطرساز كه از دوران كودكی آغاز می شوند،‌ كاهش داد. كردن شدید مصرف چربی در كودكان به منظور جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی در آینده، صحیح نبوده و می تواند تأثیر منفی بر رشد وی داشته باشد لذا برای دسترسی به مقدار توصیه شده چربی در رژیم روزانه، مطمئن ترین راه آن است كه ضمن استفاده از گروه‌های غذایی مختلف،...ادامه مطلب

از انواع كم چربی مواد غذایی استفاده شود. كربوهیدرات های غنی از فیبر های غذایی مانند نان، سبزی ها و میوه ها در رژیم غذایی كودكان در این دوران امری ضروری است ولی مصرف بیش از اندازه این مواد غذایی می تواند سبب بروز اسهال و یا جلوگیری از اشتهای كودك برای مصرف سایر مواد غذایی شود. اساس این گزارش، رعایت تعادل در مصرف نمك برای كودكان پیش دبستانی نیز لازم است زیرا بین میزان مصرف سدیم در دوران كودكی و فشار خون رابطه ای كم، اما قابل اهمیت وجود دارد و از آنجا كه احتمال بروز كمبود سدیم در كودكان پیش دبستانی بسیار كم است بنابراین بهتر است والدین مصرف میان وعده های پر نمك مانند چیپس و پفك را حذف و یا بسیار محدود كنند.است: مصرف كلسیم به مقدار كافی در كودكان پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید مصرف زیاد نوشیدنی ها و آب میوه ها، جایگزین مصرف شیر شوند....ادامه مطلب