کاهش وزن و لاغری در صورتیکه بشکل غیر علمی و غیر اصولی و با تاکید بر فشار و اجبار و تحمل مشقت باشد بدون شک عوارض بسیاری بر سلامتی و زیبایی خواهد داشت . خروج آب بدن و تخلیه الکترولیت های بدن از جمله موارد شایع در روش های لاغری مرسوم و غیر تایید شده است . از عوارض عصبی و گوارشی و حتی نازایی گرفته تا تیرگی پوست و پیری زودرس و ... از عوارض چنین روش هایی است . اینگونه روشها نه تنها موجب نمی شوند تا لاغری انجام گیرد بلکه بعد از چند ساعت و یا چند روز بدن با جذب آب به اجبار کم شده وزن اولیه را باز می یابد و تنها عوارض و تبعات مبادرت به روشهای توصیه نشده و غیر علمی تا مدتها و حتی تا همیشه باقی می ماند . پوست از حساس ترین اندامهای بدن است که در مقابل هرگونه فشاری به سرعت عکس العمل نشان میدهد . واکنش پوست در مقابل فقر غذایی و تخلیه آب و الکترولیت ها بسیار شدید است و آویزان شده پوست و ایجاد چین و چروک و ترکهای تعجب بر انگیز و کبودی و سیاهی ارمغان روشهای مخرب و سریع لاغری است . با اصلاح الگوی غذایی و تحرکی می توان از توده چربی کاست و بدون تحمیل فشار بر بدن با حفظ و حتی افزایش زیبایی و طراوت پوست به لاغری ماندگار رسید . چای لاغری سینلس با فراهم نمودن شرایط مطلوب کاهش وزن و تدارک مواد معدنی و ویتامین ها و آنتی اکسیدانها می تواند ارزشمند ترین خدمت را برای ایجاد تناسب اندام انجام نماید . ادامه مطلب